لوله برق گالوانیزه سرد

ویژگی های لوله برق گالوانیزه سرد

  • قیمت پایین تر از گالوانیزه گرم
  • سرعت و سهولت اجرا
  • عدم نیاز به تجهیزات خاص
  • تنوع رنگ